notdecour.com

Fantastiska posters för dig

0
Your Cart

Integritetspolicy

Sedan 2018 måste alla företag i EU följa GDPR, en lagstiftning som ger dig som konsument större makt över dina personuppgifter. Vi kommer här nedan försöka tydliggöra vad det innebär för dig som kund. Vi behandlar uppgifter rörande våra kunder, anställda och leverantörer. Nedanstående gäller främst kundperspektivet.

Cookies eller kakor

Vi kan komma att använda så kallade ”cookies” eller ”kakor” på notdecour.com och våra andra hemsidor. Detta görs för att förbättra din upplevelse hos oss; t.ex för att innehållet i din varukorg ska sparas m.m. Vill du rensa dina cookies görs detta i din webbläsare då de är lokalt lagrade på din enhet där du också kan ställa in din webbläsare att inte tillåta cookies.

Uppgifter som vi sparar

Uppgifter som sparas härrör från genomförda köp. Dessa kan vara följande(i vissa fall kan mer information lagras om så krävs): Förnamn, efternamn, företagsnamn, land/region, adress, postnummer, ort, telefonnummer och e-post. Dessa krävs för att kunna genomföra orders och för vår bokföring.

Varför sparar vi uppgifter?

Uppgifter sparas för att vi ska kunna genomföra och leverera din beställning och skicka information om beställningen. Vi sparar också uppgifter för att uppfylla de krav som ställs på oss gällande bokföring där information om våra försäljningar ska redovisas. Vi kommer dock inte, likt många andra, att använda dina uppgifter från köp för att skicka reklam eller nyhetsbrev. För att få nyhetsbrev krävs att du gör ett aktivt val om att mottaga dessa, det sker inte utan medgivande.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Uppgifterna behålls så länge det behövs för att kunna garantera en korrekt hantering av ordern och att kunna uppfylla kraven på bokföring. Vad gäller eventuellt nyhetsbrev sparas där nödvändig information tills man själv ber om att få den borttagen, detta då informationen, t.ex epost, behövs under hela prenumerationstiden.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du kan när som helst be om att få ett utdrag av datan vi har om dig och be om att få den raderad. All data raderas på din begäran, förutom sådan data vi är tvungna enligt lag att ha kvar för t.ex bokföring eller andra rättsliga förpliktelser. Du har också rätt att begära rättelse av eventuell felaktig data. Utdrag levereras elektroniskt.

Vart vi skickar dina upgifter

Dina uppgifter stannar i största möjliga mån hos oss på vårt hyrda webbutrymme, dvs hemsidans server som hyrs av oss från one.com, och på våra egna lagrinsmedium(t.ex företagsserver, företagsdator m.m). Betalningsinformation, och eventuell information som krävs, delas med den betalningsleverantör du genomför betalningen med, och för att kunna genomföra frakten delas din adress, telefonnummer och eventuella övriga uppgifter med fraktbolaget. Eventuellt kan mer information delas med tredje part, men detta försöker vi undvika och om vi gör det har du alltid möjlighet att få ut information om vem som har fått information.

Eventuella tvister och rätt

Om vi inte kommer överens hänvisar vi till Allmäna Reklamationsnämnden. Vi följer ARNs rådgivande beslut.

Skulle vi hamna i rättslig tvist gällande integritetspolicyn eller något annat gällande denna webshop ska situtaionen tolkas enligt gällande svensk lag.

Vi använder cookies, genom att fortsätta sidan godkänner du vår integritetspolicy.  Lär dig mer